Program

08:00-09:00

Registrering og kaffe

Mingleområde

09:00-09:15

Offisiell åpning av konferansen ved Terje Wold

Ishavet 1

10:50-11:10

Pause

Mingleområde

11:50-12:10

Pause

Mingleområde

13:00-14:00

Lunsj

Mingleområde

14:40-14:50

Kort pause

Mingleområde

15:30-15:40

Kort pause

Mingleområde

16:20-16:40

Pause

Mingleområde

17:40-18:00

Avrunding

Mingleområde

18:30-->

Middag og mingel

Ølhallen

Samarbeidspartnere

BDO Innovasjon Norge Flow Scandic Ishavshotel Centric Benzin Senter for IKT i utdanningen Gnist Jalla